Tiltak

Vi er en tiltaksarrangør for NAV. De som søkes hit trenger en tilrettelagt jobb utfra arbeidskapasitet. Ønsker du å komme til oss, må du først ta kontakt med NAV Andøy.

Har du vond rygg, "møtt veggen", eller kanskje mistet motivasjonen og trenger å gjøre noe nytt for en periode, så kan vi hjelpe deg med å finne tilrettelagt arbeid ut ifra dette.

Egnet arbeid kan være internt i bedriften vår (vaskeriet, transport - og serviceavdeling og Designfabrikken) eller i eksterne bedrifter. De tiltakene vi har, er "Arbeidsforberedende trening" (AFT), "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA),  "Avklaring" (AVK) og "Oppfølging". 

 

 

Arbeidsforberedende trening (AFT)

De som er her på AFT-tiltak, er hos oss for en arbeidsevnekartlegging og arbeidstrening med den hensikt å komme ut i ordinært arbeid. For noen vil det å komme til Vesterålen Vekst kunne være med på å unngå uføretrygd, fordi man finner arbeid som man får til, til tross for at man har møtt på hindringer i den jobben man var i tidligere. Folk kommer også til oss for å få motivasjonen for å gå på skole igjen. Andre kan ha ”vondter” i kroppen eller andre helsemessige plager som gjør at de må ut av den jobben de er i, men ønsker å kunne fungere i en annen type jobb. Noen føler at de ikke strekker til i jobb eller på skolen, og vi prøver da å finne tilpassede arbeidsoppgaver for å skape mestringsfølelse og motivasjon. Alle kan få til noe, men havner man på feil linje med tanke på utdannelse eller jobb, er det lett å miste motivasjon og arbeidslyst. Mange trenger bare hjelp til å bygge seg litt opp igjen.

Vi gjør en kartlegging i form av en søkersamtale og blir kjent med deg som kommer til oss. Vi skal sammen finne frem til en type arbeid eller løsning som passer for deg. Vi har et sterkt fokus på å tilpasse individuelt, og i et samarbeid med deg. Vi vil veilede, men du er selv hovedpersonen i prosessen og skal ta ansvar for både å sette deg mål og nå disse i form av en aktivitetsplan som blir utarbeidet. Vi har tett oppfølging og jevnlige evalueringssamtaler med deg som er i praksis og arbeidsleder i den bedriften du er i. Etter en periode i praksis, vil det etter hvert dannes et grunnlag for en arbeidsevnevurdering og en avklaring i forhold til veien videre. AFT’erne kan være hos oss inntil et år, med mulighet for et års forlengelse. Kanskje trengte du bare å finne tilbake til motivasjonen, eller å få veiledning til å se hvilke muligheter som finnes eller prøve ut hvilken jobb som kunne passe til din kapasitet.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tiltaket VTA er for deg som er uføretrygdet, og ønsker å ha en arbeidsplass å gå til som er tilpasset de hindrene man har. For de fleste er det å ha en jobb når du er uføretrygdet ikke knyttet til det økonomiske, men det å kunne være ute blant folk, få en rutine på uka og vite at man gjør en jobb i samfunnet. Vi synes det er viktig med tett oppfølging for å sikre at du får en best mulig tilrettelagt arbeidsplass.

 

Avklaring (AVK) 

Avklaring er et tiltak for deg som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne og som har behov for veiledning i valg av yrke.

Etter lengre tids sykdom og fravær fra arbeid er det lett å tenke på alt du ikke får til. Gjennom å delta på tiltaket avklaring setter vi fokus på hva du kan. Vi tar utgangspunkt i dine kunnskaper, erfaringer, interesser og drømmer, og du får du mulighet til å tenke helt nytt om resten av arbeidslivet ditt.

Vi kartlegger dine ferdigheter og ressurser arbeids- og utdanningsmessig og sosialt. I tillegg vurderes din generelle arbeidsevne (punktlighet, arbeidsmotivasjon, initiativ, ferdighet, samarbeidsevne og generell sosial fungering). Elementer fra karriereveiledning vil legge grunnlaget for mange samtaler, hvor dine interesser og ønsker står i fokus.

Tiltaket tilpasses dine behov og du kan blant annet få veiledning om utdanning, yrker og muligheter på arbeidsmarkedet. Informasjon om plikter og rettigheter i arbeidslivet vil være nødvendig for enkelte. Noen vil i tillegg trenge assistanse til skriving av CV, samt søknader til skole eller jobb. 

Varigheten på tiltaket kan være fra 4 til 12 uker – inkludert praksistid.

Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand til å få eller beholde et arbeid. Tilbudet er for deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Oppfølging er et tiltak hvor du blant annet få veiledning, råd og bistand til:
• Tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon 
• Praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket 
• Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter 
• Jobbsøking

Når du har et arbeidsforhold
Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – kan oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. 

Når du ikke har et arbeidsforhold
Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid. Det kan være aktuelt med arbeidspraksis/arbeidstrening i aktuelle yrker. Om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen. 

Tiltaket har en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan i visse tilfeller forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil 3 år.