Vesterålen Vekst

Vesterålen Vekst på Andenes er en av de rundt 230 Vekstbedriftene i Norge.

Vi har et vaskeri, hvor vi vasker klær, sengetøy etc. for Andøy Kommune, i tillegg til at vi er et vaskeri for bedrifter og private kunder.   Vi har en service- og transportavdeling som blant annet driver varetransport, budtjeneste og utkjøring av hjelpemidler for Andøy Kommune. Her har vi også utsalg av ved. I tillegg har vi Designfabrikken, hvor vi jobber med små og store prosjekter innenfor trykkeri etc.

Men den viktigste oppgaven vår er å utvikle mennesker. Vi sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. 

Våre åpningstider er: 

Mandag-torsdag: 0800-1500

Fredag: 0800-1400

Vår visjon:

"Vi gjør begrensninger om til muligheter"

 

Våre verdier:

Styrke selvtillit og kreativitet

Brukermedvirkning

Humor og glede

Anerkjennelse

Likeverd

Respekt

Våre ansatte

Vi er 8 fast ansatte på Vesterålen Vekst fordelt på vaskeri, trevare/serviceavdeling, Designfabrikken og tiltakene våre.

Kirsti Årsandøy

Daglig leder

 

Tlf: 91 66 41 31 • e-post: kirsti@vvas.no

Marit Nilsen

Økonomimedarbeider

 

Regnskap- og lønnsmedarbeider og VTA leder.

Daglig leders stedfortreder. 

Tlf: 91 66 41 29 • e-post: marit@vvas.no

Geir Edvardsen

Avdelingsleder

 

Avdelingsleder og VTA leder Transport - og serviceavdelingen.  

Tlf: 91 66 41 26 • e-post: geir@vvas.no

Annika Holmstrøm

Assistent Vaskeriet


Tlf: 91 66 41 23

Tore Øygård

Trykkeriansvarlig

 

Fagansvarlig Designfabrikken. 

Tlf: 91 66 41 27 • e-post: tore@designfabrikken.no

Kontakt

Send mail til en av våre ansatte (se over), eller ring oss på: 91 66 41 20. Vi synes også det er veldig hyggelig hvis du ønsker å stikke innom oss. Velkommen skal du være!