Mer om oss

Vi på Andenes er en av de rundt 230 Vekstbedriftene i Norge. Den viktigste oppgaven vår er å utvikle mennesker. Sammen er vi en stor aktør i Norsk næringsliv. Vi produserer for 750 millioner i året og sysselsetter og avklarer nærmere 13.000 personer.

ISO - et grunnleggende nivå i kvalitetssikring

Vår bedrift jobber målrettet for å levere produkter og tjenester som møter markedets forventninger. Vi er derfor sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet

NS-EN ISO 9001-2015

 

Vesterålen Vekst er sertifisert for perioden 01.07.2022 til 01.07.2025.


Fra Andøyposten 05. februar 2019


Fra Bladet Vesterålen 04.10.2018


Jubileumsfest

Oppstart i august 2010

Arbeidsrettet rehabilitering

Etikkplakat

Respekt

Relasjoner og tillit

Involvering av tredjepart ved konflikter

Gaver og honorarer